Rekreacyjne zagospodarowanie terenu przy ul. Potokowej w Drawnie

W środę tj. 30 listopada 2022 r. w Urzędzie Miejskim w Drawnie Burmistrz Drawna Andrzej Chmielewski podpisał umowę z Wicemarszałkiem Województwa Zachodniopomorskiego Olgierdem Kustoszem na „Rekreacyjne zagospodarowanie terenu zlokalizowanego na obszarze nowego osiedla mieszkaniowego przy ul. Potokowej w Drawnie”.

W ramach tej operacji na działce nr 512 zostaną zamontowane 2 innowacyjne zestawy dla dzieci typu kopalnia piachu, 5 paneli edukacyjnych o różniej tematyce (np. matematyka, zwierzęta, itp.) 4 ławki z oparciami, 3 betonowe kosze na śmieci z wkładem, 1 stojak na rowery, 5 donic betonowych ozdobnych.

Zasadzone zostaną krzewy ozdobne nasadzone na obrzeżach działki w ilości do 50 szt. oraz kwiaty ozdobne w donicach betonowych.

Po zakończeniu inwestycji powstanie ogólnodostępne i bezpieczne miejsce do rekreacji dla mieszkańców i turystów odwiedzających naszą gminę.

Termin realizacji planowany jest do końca roku 2023.

Całkowita wartość zadania to: 218 097,00 zł.

Inwestycja została dofinansowana z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich  w kwocie 138 775,00 zł.

 

Projektowane elementy zagospodarowania terenu: