Rekrutacja do przedszkola i szkoły podstawowej

Burmistrz Drawna podaje do publicznej wiadomości wykaz kryteriów oraz dokumentów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym w publicznym przedszkolu w Gminie Drawno w roku szkolnym 2022/2023, zgodnie z art.154 ust.3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U z 2021 r. poz. 1082 ze zm.).

UWAGA: Dzieci i młodzież przyjmowane do klasy I,  które zamieszkują w obwodzie Szkoły Podstawowej w Drawnie nie obowiązuje rekrutacja.

Wykaz kryteriów oraz dokumentów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym