Remont przystani nad jeziorem Adamowo wraz z budową pomieszczenia gospodarczego i zagospodarowaniem terenu

Gmina Drawno otrzymała dofinansowanie na operację pod nazwą: „Remont przystani nad jeziorem Adamowo wraz z budową pomieszczenia gospodarczego i zagospodarowaniem terenu”. Celem operacji było poprawa jakości życia mieszkańców poprzez turystyczne i rekreacyjne zagospodarowanie terenu nad jeziorem Adamowo i stanowi element kompleksowego planu w zakresie zagospodarowania terenów nad jeziorami na cele turystyczne, rekreacyjne i sportowe. Wartość dofinansowania to 85% kosztów kwalifikowanych i stanowi kwotę: 116 280,00 zł. Inwestycję wykonano w zakresie: remont budynku hangaru, budowa pomieszczenia gospodarczego na łodzie, wymiana ogrodzenia, utwardzenie i zagospodarowanie terenu, montaż toi-toia.