Rewitalizacja Gminy Drawno poprzez odnowę przestrzeni publicznych i przywrócenie im funkcji społeczno-gospodarczych – etap I - promenada

„Zagospodarowanie nabrzeża jeziora Grażyna i nadanie mu nowych funkcji w formule zaprojektuj i wybuduj” w ramach projektu „Rewitalizacja Gminy Drawno poprzez odnowę przestrzeni publicznych i przywrócenie im funkcji społeczno-gospodarczych – etap I” Inwestycja dofinansowana w 90% ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.