Rozporządzenie Wojewody Zachodniopomorskiego nr 14/2021 w sprawie wprowadzenia na terenie województwa zachodniopomorskiego zakazu organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów z udziałem ptaków