Rządowy Funduszu Inwestycji Lokalnych - drogi Saperów - Zdrojowa