Rządowy Funduszu Inwestycji Lokalnych - drogi Saperów - Zdrojowa

Otrzymano ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych kwotę 530 608 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie wkładu własnego gminy w inwestycjach drogowych: droga Saperów- Zdrojowa