Sieć na kulturę w podregionie szczecinecko-pyrzyckim

Biblioteka Publiczna w Drawnie ma przyjemność poinformować, że przystąpiła do realizacji projektu „Sieć na kulturę w podregionie szczecinecko-pyrzyckim” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa działanie 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywności cyfrowej”.

Sam projekt jest realizowany przez Fundację Wspierania Zrównoważonego Rozwoju z siedzibą w Warszawie. Celem projektu jest podniesienie kompetencji i kwalifikacji cyfrowych zarówno pracowników, jak również dzieci i młodzieży biorących w nim udział.

Głównym celem projektów Sieć na kulturę jest:

  • Podniesienie kompetencji i kwalifikacji cyfrowych pracowników gminnych samorządowych instytucji kultury (GSIK) poprzez organizację szkoleń oraz dostęp do materiałów edukacyjnych
  • Rozwijanie kompetencji cyfrowych dzieci i młodzieży w wieku 10-18 poprzez prowadzenie atrakcyjnych i perspektywicznych zajęć
  • Wyposażenie placówek GSIK w sprzęt niezbędny do organizacji zajęć i warsztatów

 

W związku z tym poszukujemy chętne dzieci/młodzież do wzięcia udziału w takim szkoleniu w trybie on-line na platformie TEAMS.

Dzieci w wieku 10-14 lat, czekamy na zgłoszenia do  4.03.2021r.,

Wszelkie informacje można uzyskać pod nr. tel. 95-768-21-63,

A także w naszej placówce.

Dzięki udziałowi w projekcie nasze dzieci i młodzież nabędą praktyczne umiejętności z wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych. Zapraszamy chętnych do zapisu!