Społecznik na lata 2019-2021 -Program Marszałkowski

„Ekologicznie o żeglowaniu” to projekt realizowany przez Szkolny Klub Żeglarski. W piątek 18 czerwca 2021 roku na przystani porozmawiamy o ekologicznych sposobach spędzania czasu wolnego bez szkody dla środowiska i oficjalnie zakończymy realizację projektu współfinansowanego ze środków Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego. (#Pomorze Zachodnie, #ProgramSpołecznik, #społecznik, #KARR).