Spotkanie informacyjne dot. grypy ptaków HPAI

W związku z wystąpieniem nowych ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków HPAI u drobiu, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Choszcznie zaprasza na spotkanie informacyjne, na którym przedstawi obowiązujące wymogi w zakresie bioasekuracji oraz sposoby zabezpieczenia gospodarstw utrzymujących drób.

Spotkanie odbędzie się w dniu 26 stycznia 2023 r. o godzinie 10:00 w Sali Posiedzeń (piętro) Urzędu Miejskiego w Drawnie ul. Kościelna 3.