Spotkanie rolników z Posłem na Sejm RP Czesławem Hocem

W piątek, 24 lutego br. w Drawieńskim Ośrodku Kultury w Drawnie na zaproszenie Rolników i Związku Zawodowego Solidarność Rolników Indywidualnych Powiatu Choszczeńskiego odbyło się spotkanie z Posłem na Sejm RP Czesławem Hocem.

Głównym celem spotkania było zaprezentowanie i omówienie trudnej sytuacji ekonomicznej rolników spowodowanej napływem olbrzymiej ilości zbóż z Ukrainy oraz planem wdrażania Wspólnej Polityki Rolnej w roku 2023.

Organizatorem spotkania był Pan Łukasz Buchajczyk, który powiedział, że: „ chcemy przedstawić trudną sytuację ekonomiczną gospodarstw rolnych w powiecie choszczeńskim i powiatach ościennych. Chcemy regulacji cen, chcemy aby wschodnie płody rolne trafiały do krajów afrykańskich, a Polska, była tylko krajem tranzytowym”.

W spotkaniu uczestniczyli burmistrzowie i przedstawiciele gmin powiatu choszczeńskiego, w tym Burmistrz Drawna Andrzej Chmielewski, przedstawiciele Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach, przedstawicieli instytucji związanych z rolnictwem, radni powiatowi i gminni, a przede wszystkim rolnicy powiatu choszczeńskiego i powiatów ościennych.

Główne postulaty, jakie zostały wysunięte podczas dyskusji to: tranzyt zboża ukraińskiego, systemowe rozwiązania pomocowe dla rolników i dopłata do paliwa rolniczego.