Umowa na kanalizację w Konotopiu podpisana!

We wtorek 20 lutego 2024 roku w Urzędzie Miejskim w Drawnie miało miejsce podpisanie umowy o dofinansowanie budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Konotopiu na kwotę 4 699 999, 00 złotych!

Gmina Drawno pozyskała środki zewnętrzne na realizację tego zadania w 100 %, do realizacji zadania nie musi wnosić wkładu własnego.

Pozyskane środki pochodzą z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Umowę podpisali – w imieniu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego  Członek Zarządu Anna Bańkowska,  a w imieniu Gminy Drawno – Burmistrz Drawna Andrzej Chmielewski oraz Skarbnik Gminy Agnieszka Zarecka.

Podpisaniu umowy uczestniczyli Radni Rady Powiatu, Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Drawnie, Sekretarz Gminy oraz pracownicy działu planowania inwestycji i ochrony środowiska w Urzędzie Miejskim w Drawnie.

Budowa sieci kanalizacyjnej realizowana będzie w systemie zaprojektuj-wybuduj.

Termin wykonania inwestycji został określony do 31 maja 2025 roku.

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Konotopiu jest kolejnym etapem, już V projektu o nazwie: „poprawa gospodarki wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Drawno”.