Uroczysta zbiórka z okazji zakupu nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Drawno

W czwartek 11 maja br. na dziedzińcu Drawieńskiego Ośrodka Kultury odbyła się uroczystość poświęcenia i oficjalnego przekazania kluczyków do zakupionego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Drawnie.

Wydarzenie rozpoczęło się w sali biesiadnej DOK wprowadzeniem sztandaru i odśpiewaniem „Hymnu Związku”.

Gości powitał Burmistrz Drawna Andrzej Chmielewski oraz Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Drawnie Krzysztof Barski, który w swoim przemówieniu przypomniał historię jednostki oraz przedstawił siły, środki oraz warunki lokalowe jakimi dysponuje OSP Drawno.

Serdecznie podziękował wszystkim zaangażowanym w realizację projektu mającego na celu zakup tak potrzebnego pojazdu ratowniczego.

Całkowita wartość zakupu wyniosła  prawie 300 tys. złotych, wysokość dofinansowania to ponad 200 tys. złotych, a wkład Gminy Drawno to kwota prawie 80 tys. złotych.

W uroczystości udział wzięli: poseł na Sejm RP Jarosław Rzepa, zastępca Zachodniopomorskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP brygadier Marek Popławski, Burmistrz Drawna Andrzej Chmielewski, Starosta Choszczeński Wioletta Kaszak, Komendant Powiatowy PSP w Choszcznie brygadier Mirosław Dzidek, kapelan Powiatowy Strażaków ks. Karol Wójcik, ks. Dariusz Doburzyński, Prezes ZOG ZOSP RP w Drawnie druh Rafał Garbiak, Prezes OSP w Brzezinach druh Tomasz Kic, Przewodniczący RM w Drawnie Aleksander Dementiew oraz radni, Nadleśniczy  Nadleśnictwa Drawno Arnold Haręźlak, Nadleśniczy Nadleśnictwa Głusko Tomasz Świdkiewicz, Dyrektor DPN Paweł Bilski, Sekretarz Gminy Mariola Kowalewska, Sylwia Rzeźniewska oraz mieszkańcy Drawna.

Burmistrz podkreślił jak duże znaczenie dla mieszkańców Gminy Drawno ma pojawienie się nowego wozu strażackiego:

 „Zakupiony samochód dla OSP Drawno bez wątpienia przyczyni się do zapewnienia w większym stopniu bezpieczeństwa mieszkańcom, a strażakom do bardziej profesjonalnego prowadzenia akcji ratowniczo - gaśniczych. Nie byłoby tego samochodu gdyby nie ludzie dobrej woli. Dlatego też pragnę serdecznie podziękować wszystkim tym, którzy przyczynili się do pozyskania środków na zakup tego samochodu”.

Podziękowania zarówno za pomoc finansową zakupu pojazdu jak i za wspieranie działalności OSP Drawno otrzymali:

  1. Jarosław Rzepa poseł na Sejm RP
  2. Andrzej Chmielewski Burmistrz Drawna
  3. Wioletta Kaszak Starosta Choszczeński
  4. Aleksander Dementiew Przewodniczący RM w Drawnie
  5. Nadbrygadier Jarosław Tomczyk Zachodniopomorski Komendant Wojewódzki PSP
  6. Brygadier Mirosław Dzidek Komendant Powiatowy PSP w Choszcznie
  7. Paweł Bilski Dyrektor DPN
  8. Arnold Haręźlak Nadleśniczy Nadleśnictwa Drawno
  9. Tomasz Świdkiewicz Nadleśniczy Nadleśnictwa Głusko
  10. Sylwia Rzeźniewska

Życzenia, listy  gratulacyjne oraz podziękowania dla OSP Drawno złożyli również: Jarosław Rzepa poseł na Sejm RP, zastępca Zachodniopomorskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP brygadier Marek Popławski i Wioletta Kaszak Starosta Choszczeński.

Samochód ratowniczo-gaśniczy z całą pewnością przyczyni się do usprawnienia pracy naszych druhów ochotników, a co za tym idzie do zwiększenia bezpieczeństwa na terenie gminy Drawno oraz  powiatu choszczeńskiego.

Spotkanie zakończyło się słodkim poczęstunkiem.