Uroczyste otwarcie inwestycji zrealizowanej w ramach projektu pn. "Papieski Szlak Kajakowy na Drawie i Korytnicy szansą rozwoju regionu" w połączeniu z powitaniem wiosny

We wtorek 21 marca br. odbyło się uroczyste otwarcie inwestycji zrealizowanej w ramach projektu pn. "Papieski Szlak Kajakowy na Drawie i Korytnicy szansą rozwoju regionu".

To jedna z ważniejszych inwestycji w gminie Drawno. Inwestycja objęła m.in. remont szatni sportowej, utwardzenie ciągów komunikacyjnych wraz z parkingiem, remont hangaru wraz z utwardzeniem terenu, wzmocnieniem nabrzeża i budową pomostu, oświetlenie terenu boiska i parku, utwardzenie ścieżek w parku wraz z budową elementów sprawnościowych, zagospodarowanie terenu parku z wycinką drzew i krzewów.

Temu wydarzeniu towarzyszyło powitanie wiosny przez przedszkolaków i uczniów szkoły podstawowej wraz z wychowawcami, uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Drawnie, słuchaczy Drawieńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, członków Polskiego Związku Wędkarskiego w Drawnie, członków Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Drawieńskiej, członków Lokalnej Organizacji Turystycznej Wokół Drawy oraz mieszkańców gminy Drawno.

Tradycyjnym zwyczajem związanym z pierwszym dniem wiosny - najpiękniejszą porę roku, na którą wszyscy czekamy z wielką niecierpliwością jest topienie lub palenie Marzanny.

Przygotowana przez uczniów Kukła, wykonana z różnych materiałów na podobiznę sylwetki kobiety, aby zasymbolizować odejście zimy i początek wiosny – została spalona.

Były również wiosenne motywy wykonane własnoręcznie przez dzieci i młodzież, były pląsy gry i zabawy z chustami animacyjnymi oraz tańce i śpiewy.

Uroczystego otwarcia inwestycji dokonał Burmistrz Drawna Andrzej Chmielewski wraz z zaproszonymi gośćmi m.in. Anną Bańkowską Członkiem Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego, Damianem Gresiem Dyrektorem Wydziału Współpracy Terytorialnej i Turystyki UM w Szczecinie, Aleksandrem Dementiewem Przewodniczącym Rady Miejskiej w Drawnie i Andrzejem Górskim Prezesem LOT Wokół Drawy.

Burmistrz przedstawił zakres wykonanej przez gminę inwestycji i podziękował wszystkim zaangażowanym w jej realizację.

Dla uczestników spotkania przygotowano ognisko z kiełbaskami i poczęstunek.