Budowa ujęcia wody wraz ze stacją uzdatniania w Borowcu

W dniu 04.02.2021 r. podpisano umowę na wykonanie ujęcia wody w Borowcu. Wykonawcą robót będzie firma ECO-TERRE z Maszewa. Koszt inwestycji to kwota 442 000,00 zł z czego 63,63% dofinansowane jest ze środków UE w ramach programu PROW. Celem operacji jest poprawa jakości życia mieszkańców w miejscowości Borowiec poprzez zapewnienie dostaw wody do 25 gospodarstw domowych. Planowana realizacja zadania do końca 2021 roku.

Przedmiotem inwestycji są roboty budowlane związane z budową ujęcia wody składającego się ze studni głębinowej, kontenerowej stacji uzdatniania wody, sieci wodociągowej od SUW do istniejącej sieci, zbiornika na popłuczyny, sieci międzyobiektowych wodno-kanalizacyjnych, energetycznych
i sterowniczych oraz budowę dojścia do budynku SUW wraz z dojazdem w m. Borowiec, dz. nr ew. 172/8 obręb Barnimie, gmina Drawno dla potrzeb bytowo-gospodarczych o wydajności ciągłej Qhmax=0,4 m3/h, oraz potrzeb technologicznych (płukanie filtrów) Qtech=8,0 m3/h:

  1. Studnia głębinowa:
   1. Wykonanie odwiertu, orurowanie i zafiltrowanie otworu pod studnię głębinową.
   2. Badania hydrogeologiczne.
   3. Pomiary geodezyjne.
   4. Opracowanie i zatwierdzenie dokumentacji hydrogeologicznej.
   5. Montaż nadziemnej izolowanej obudowy studni.
   6. Montaż pompy głębinowej.
  1. Stacja uzdatniania wody:
   1. Budynek SUW o wymiarach: szer. 5,18 m x dł. 3,85 m, wys. 3,66 m.
   2. Wyposażenie SUW:
   3. Wodomierz.
   4. Zbiornik hydroforowy napowietrzający.
   5. Zbiorniki filtracyjne.
   6. Dezynfekcja wody – pompa dozująca środek odkażający.
   7. Kanalizacja technologiczna.
   8. Rurociągi i oznakowanie.
   9. Osuszacz powietrza.
   10. Ogrzewanie budynku.
  1. Sieć wodociągowa:
   1.  Wykonanie zgodnie z planem uzbrojenia terenu z rur PN 10 PE Ø 90 mm.
   2. Wykonanie prób szczelności.
   3. Oznakowanie trasy wodociągu.

Do pobrania:

Plan zagospodarowania terenu