Budowa ujęcia wody wraz ze stacją uzdatniania w Borowcu

W dniu 04.02.2021 r. podpisano umowę na wykonanie ujęcia wody w Borowcu. Wykonawcą robót była firma ECO-TERRE z Maszewa, Emil Towpik.


Koszt inwestycji to kwota 442 000,00 zł z czego 63,63% dofinansowane jest ze środków UE w ramach programu PROW oraz 40 000,00 zł dofinansowania z WFOŚ, 62 761,20 zł umorzenie pożyczki z WFOŚ, wkład własny do zadania to 95 412,70 zł.


Celem zadania była poprawa jakości życia mieszkańców w miejscowości Borowiec.
Przedmiotem inwestycji były roboty budowlane związane z budową ujęcia wody składającego się ze studni głębinowej, kontenerowej stacji uzdatniania wody, sieci wodociągowej od SUW do istniejącej sieci, zbiornika na popłuczyny, sieci międzyobiektowych wodno-kanalizacyjnych, energetycznych i sterowniczych oraz budowę dojścia do budynku SUW wraz z dojazdem w m. Borowiec, dz. nr ew. 172/8 obręb Barnimie, gmina Drawno.