Poprawa infrastruktury sportowej kompleksu boisk Orlik w Drawnie

Wykonano wymianę oświetlenia na Orliku. W ramach zadania zamontowane, wymienione zostało  oświetlenie LED o lepszym i ekonomiczniejszym uzysku światła. Dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego wyniosło 50 % wartości zadania  tj. 19 900 zł.