Wzrost efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Drawnie – budynki szkoły podstawowej i przedszkola

12 kwietnia 2022 roku podpisano umowę na kompleksową termomodernizację budynku szkoły wraz z wymianą źródeł ciepła i montażem instalacji fotowoltaicznej oraz remont dachu na budynku przedszkola w Drawnie. Wykonawcą prac jest Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowe LIDEX Andrzej Polak z siedzibą w Choszcznie.

Wartość umowy wynosi: 3 988 302,48 zł brutto

Na realizację zadania uzyskano dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 90% wartości Inwestycji, przy 10% wkładzie własnym gminy Drawno.

Kompleksowy remont budynku szkoły będzie obejmować m.in. ocieplenie budynku, wykonanie nowej stolarki, montaż parapetów zewnętrznych, wymianę systemu odprowadzania wód, modernizację węzła cieplnego, wymianę instalacji, wymianę okien i drzwi, instalację paneli fotowoltaicznych, wymiana instalacji oświetleniowej, instalacja uziemień ochronnych, montaż instalacji odgromowej, instalacja kotłowni oraz prace kontrolno-pomiarowe.

Remont placówki przedszkola obejmować będzie m.in. zerwanie papy na całej powierzchni dachu wraz z jej utylizacją i wymiana pokrycia dachowego wraz z obróbką blacharską.