XXXII sesja Rady Miejskiej w Drawnie

Zwołuję w trybie nadzwyczajnym w dniu 9 lipca 2021 r. (piątek) o godz. 9:00 w sali kinowej Wedel w Drawnie XXXII sesję Rady Miejskiej w Drawnie z następującym porządkiem obrad:

                                                                       

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Uwagi do porządku obrad XXXII sesji.
  3. Podjęcie uchwał w sprawach:

1)uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Drawno. (druk nr 314)

2)   zmiany budżetu gminy Drawno na 2021 rok, (druk nr 315)     

4.  Wolne wnioski i zapytania.

      5.  Zakończenie obrad XXXII sesji Rady Miejskiej.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

/-/ Aleksander Dementiew