Zachodniopomorski Program Antysmogowy 2.15

Gmina Drawno, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 – działanie 2.15 Termomodernizacja budynków jednorodzinnych – Zachodniopomorski Program Antysmogowy, otrzymała dotację na realizację projektu grantowego pn. „Termomodernizacja budynków jednorodzinnych w gminie Drawno ”.

Warunkiem uzyskania dofinansowania jest likwidacja pieców lub kotłów węglowych opartych o spalanie węgla i zastąpienie ich źródłem ciepła określonym w Regulaminie oraz wykonanie pełnej lub częściowej termomodernizacji budynku jednorodzinnego.

Przyznanie grantu następuje w wyniku złożenia poprawnego pod względem formalnym zgłoszenia o przyznanie grantu (dalej Zgłoszenie).

Termin, do którego można składać Zgłoszenie: do końca czerwca 2022 r. lub do dnia przekroczenia limitu środków finansowych będących do dyspozycji Grantodawcy otrzymanych w ramach naboru.

Limit środków w ramach naboru: 750 000,00 PLN.

Grant przyznaje się w kwocie:

25 000 zł za wykonanie częściowej termomodernizacji budynku jednorodzinnego (izolacja cieplna ścian, stolarki okiennej i drzwiowej) wraz z likwidacją kotła lub pieca opartych o spalanie węgla i zmianą źródła ciepła,

50 000 zł za wykonanie pełnej termomodernizacji budynku jednorodzinnego (izolacja cieplna ścian, stolarki okiennej i drzwiowej stropu w tym dachu) wraz z likwidacją kotła lub pieca opartych o spalanie węgla i zmianą źródła ciepła.

Szczegóły Programu