Zagospodarowanie działki nr 211 oraz działki nr 306 (parku przy ul. Choszczeńskiej) obręb Drawno w ramach projektu: „Papieski Szlak Kajakowy Drawy i Korytnicy szansą na rozwój regionu”

Zakończono inwestycję pn.: "Zagospodarowanie działki nr 211 oraz działki nr 306 obręb Drawno w formuje zaprojektuj i wybuduj" realizowaną w ramach projektu partnerskiego wspólnie z LOT i innymi gminami pod nazwą: „Papieski szlak kajakowy Drawy i Korytnicy szansą na rozwój regionu”. Wartość zadania w części ponoszonej przez Gminę Drawno wyniosła 2 436 175 zł. Dofinansowanie ze środków RPO wyniosło ok 85% kosztów kwalifikowanych.

Zadanie obejmowało kompleksowe zagospodarowanie terenu za plażą miejską w Drawnie – parku, w tym m.in.:

- wykonanie drogi wewnętrznej (utwardzenie kostką betonową wraz z miejscami parkingowymi),

- wykonanie ścieżek z kruszywa w parku,

- wykonanie instalacji wraz z montażem lamp oświetleniowych,

- montaż elementów małej architektury (elementy ścieżki zdrowia, ławki parkowe, kosze
 na śmieci,

- budowę pomostu drewnianego dla wodowania jednostek pływających wraz ze slipem,

- remont pomieszczenia socjalno-sanitarnego (szatni sportowej),

- remont hangaru,

- ogrodzenie terenu hangaru,

- remont schodów betonowych oraz barierek.