Zagospodarowanie działki nr 211 oraz działki nr 306 (parku przy ul. Choszczeńskiej) obręb Drawno w ramach projektu: „Papieski Szlak Kajakowy Drawy i Korytnicy szansą na rozwój regionu”

Zagospodarowanie terenu parku w Drawnie wraz z ciągami komunikacyjnymi, parkingiem, remontem szatni sportowej i hangaru. Projekt zakłada stworzenie infrastruktury rekreacyjno–wypoczynkowej, dostępnej dla osób w każdym wieku. Projekt zakłada pozostawienie możliwe naturalnego charakteru miejsca. Zakłada się ingerencję w istniejącą zieleń, głównie poprzez uporządkowanie zieleni. Obiekt będzie miał charakter ogólnodostępny, służący rekreacji, przeznaczony dla społeczności lokalnej.

Zadanie obejmuje kompleksowe zagospodarowanie terenu za plażą miejską w Drawnie – parku, w tym m.in. : wykonanie drogi wewnętrznej, wykonanie ścieżek z kruszywa, wykonanie instalacji wraz z montażem lamp oświetleniowych w technologii LED, montaż elementów małej architektury (ławki parkowe, kosze na śmieci, elementy ścieżki zdrowia), budowę pomostu drewnianego dla wodowania jednostek pływających, remont pomieszczenia socjalno-sanitarnego, remont hangaru, remont ogrodzenia, remont schodów betonowych oraz barierek. Dofinansowanie zadania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego ok. 85%. Wykonawcą będzie firma KMD Przemysław Mydlak z siedzibą w Średnia Wieś 69, 22-335 Żółkiewka. Planowane zakończenie robót - do końca 2021 roku.

Do pobrania:

Mapka