Zagospodarowanie terenu plaży nad jeziorem w Dominikowie

Zakończono realizację inwestycji p.n. „Zagospodarowanie terenu plaży nad jeziorem w Dominikowie”. Wykonawcą robót była firma Darjan z Choszczna. Koszt zadania to kwota ok 230 000,00 zł brutto. Zadanie współfinansowane ze środków UE w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w wysokości 63,63 %.