Zakup elementów siłowni plenerowej w Podlesiu, Kiełpinie i w Barnimiu

Burmistrz Drawna Andrzej Chmielewski wraz ze Stanisławem Wziątkiem Członkiem Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego przy udziale Przewodniczącego Rady Powiatu Eugeniusza Nykla, podpisał umowę na dofinansowanie projektu Gminy Drawno na „Zakup elementów siłowni plenerowej w Podlesiu, Kiełpinie i w Barnimiu”.

W 2019 roku na terenie gminy Drawno powstały trzy nowe siłownie plenerowe na łączną kwotę

40 00,00 zł. Dofinansowanie w kwocie 18 500,00 zł pochodzi ze środków budżetu Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego.  

Galeria zdjęć