Zakup wozu strażackiego

Ochotnicza Straż Pożarna w Drawnie otrzymała w ramach Ogólnopolskiego Programu Finansowania Służb Ratowniczych dofinansowanie na zakup nowego, średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego o wartości ponad 700 000,00 zł.

Ogólnopolski Program Finansowania Służb Ratowniczych jest realizowany w ramach porozumienia Ministerstw: Środowiska oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Gmina Drawno przeznaczyła na ten cel kwotę 234 695 zł.

W Koszalinie przedstawiciele OSP w Drawna, Naczelnik Krzysztof Barski wraz ze Skarbnikiem Marcinem Bachorskim odebrali od  wiceministra spraw wewnętrznych i administracji Pawła Szefernakera umowę o  dofinansowanie zadania.

Galeria zdjęć