Zarządzenie nr 3/2022 Prezesa Zarządu KZUH w Drawnie w sprawie zmiany sposobu rozliczania opłat za opróżnienie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Drawno

Do pobrania:

Zarządzenie