Zarządzenie nr 39/2021 z dnia 9 czerwca w sprawie zmiany Regulaminu Urzędu Miejskiego w Drawnie oraz Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Drawnie