Złote Gody - Jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego

Jak pisał Konstanty Ildefons Gałczyński „Nie wystarczy pokochać, trzeba jeszcze umieć wziąć tę miłość w ręce i przenieść ją przez całe życie”

I tak już od ponad 50 lat tą drogą przemierza 6 par z gminy Drawno, które 9 czerwca 2022 roku w Urzędzie Miejskim w Drawnie obchodziły swój Jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego.

Podczas uroczystości, na wniosek Burmistrza Drawna Andrzeja Chmielewskiego wręczone zostały Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie, przyznane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, w dowód społecznego uznania trwałości małżeństwa i rodziny. Prawdziwe, zgodne i dobre małżeństwo to takie, które przetrwa wszystkie życiowe problemy i bolączki, by po latach zyskać wzajemne zrozumienie i szacunek.

Złote Gody to niezwykłe wydarzenie nie tylko dla Jubilatów, ale również dla ich rodzin oraz przyjaciół, to 50 lat nieprzerwanego, harmonijnego pożycia małżeńskiego.

Wszystkim świętującym rocznicę ślubu, życzenia wielu kolejnych lat przeżytych w zdrowiu, miłości i wzajemnym szacunku oraz uroczystego aktu wręczenia medali złożyli:

Burmistrz Drawna – Andrzej Chmielewski, Przewodniczący Rady Miejskiej w Drawnie - Aleksander Dementiew, Sekretarz Gminy – Mariola Kowalewska i Kierownik USC – Dorota Maciejewska.

Spotkanie odbyło się w sympatycznej atmosferze. Małżonkowie dla uczczenia jubileuszu złożyli sobie na wzajem podziękowania za wspólne 50 lat. Jubilatom wręczono kwiaty, dokumenty pamiątkowe oraz upominki. Po części oficjalnej Jubilaci zostali zaproszeni na symboliczną lampkę szampana, wspólne odśpiewanie ,,Sto lat" oraz słodki poczęstunek.

Jubilaci:

Marianna i Leon Cichoccy

Władysława i Hubert Kobrus

Teresa i Wojciech Maruszewscy

Helena i Jan Michniewicz

Teresa i Szymon Pieczyńscy

Marianna i Kazimierz Rowińscy

Składamy serdeczne podziękowania parom za przyjęcie zaproszenia i wspólne świętowanie tego szczególnego Jubileuszu

Uroczystość uświetniły występy pana Andrzeja Jędrzejaka - znanego i cenionego muzyka oraz zespołu śpiewaczego "Dominikowianki" z Dominikowa.