Informacja

3 116 923,97 zł brutto zł - to kwota wsparcia finansowego dla Gminy Drawno na modernizację dróg w ramach projektu pn. Zwiększenie dostępności komunikacyjnej i bezpieczeństwa drogowego mieszkańców gminy Drawno poprzez modernizację sieci dróg

W dniu dzisiejszym tj. 9 maja br. podpisana została umowa na realizację inwestycji  drogowych w gminie Drawno. Umowę podpisali: Burmistrz Drawna Andrzej Chmielewski oraz Wykonawca robót Pan Tomasz Apoczkin przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Pani Agnieszki Zareckiej. Obecni przy podpisaniu umowy byli: przedstawiciel Banku Gospodarstwa Krajowego pani Katarzyna Korzekwa-Kubiak i Wiceprzewodniczący RM w Drawnie Bogdan Buchajczyk.

Przyznane środki przeznaczone zostaną na budowę, rozbudowę i przebudowę odcinka 1,73 km dróg na terenie Gminy Drawno. Modernizacja obejmować będzie ulicę Wczasową, Żeromskiego i odcinek ul. Szkolnej w Drawnie gdzie położona zostanie kostka betonowa.

Mając na względzie poprawę bezpieczeństwa poruszania się na ulicach Szkolnej i Żeromskiego wybudowane zostaną parkingi i zatoka autobusowa dla pojazdów dowożących dzieci do szkoły i przedszkola.

Natomiast w miejscowości Sieniawa położony zostanie asfalt.

Kwota całej inwestycji to: 3 280 972,60 zł brutto z czego 95 % kosztów robót budowlanych to dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych,
a  5 % to wkład własny z budżetu Gminy Drawno.

Szczegółowy opis planowanej inwestycji

Galeria zdjęć