Przebudowa i budowa drogi gminnej Drawno-Zdanów – ul. Leśników I etap

Informujemy o rozpoczęciu prac związanych z przebudową drogi gminnej, ul. Leśników w Drawnie. Prace rozpoczęły się od wycinki drzew kolidujących, usytuowanych w pasie drogowym. Główne prace drogowe, związane z nawierzchnią rozpoczną się na przełomie miesięcy marzec-kwiecień.

Realizacja przebudowy odcinka ok 500 m ul. Leśników ma potrwać do końca września 2021 roku.

W związku z powyższym mogą nastąpić utrudnienia w komunikacji oraz inne niedogodności spowodowane robotami drogowymi.

Szczegóły odnośnie niniejszego zadania znajdują się tutaj: https://drawno.pl/strona/przebudowa-i-budowa-drogi-gminnej-drawno-zdanow-ul-lesnikow-i-etap